Nasi ósmoklasiści już po raz kolejny stanęli na wysokości zadania 
i uzyskali bardzo wysokie wyniki egzaminu, 
plasujące się w najwyższym – dziewiątym staninie. 
Jak wynika z zestawień przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
jako publiczna szkoła podstawowa 
osiągnęliśmy najwyższe wyniki spośród wszystkich publicznych szkół lubelskich.

http://www.oke.krakow.pl/inf/

 SzkołaGminaWojewództwoKraj
Język polski77%67%61%60%
Matematyka84%68%56%57%
Język angielski90%78%64%67%
Język hiszpański100%92%91%81%
Średnia87,75%76,25%68%66,25%

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom oraz ich nauczycielom!