Zapraszamy wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie do wzięcia udziału w konkursie: Bezpieczni w sieci.

Regulamin konkursu: „Bezpieczni w sieci”

 1. Organizatorzy: Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie (p. Monika Korcz-Nieściór, p. Leszek Prokopiak, p. Aleksandra Stępień), Straż Miejska Miasta Lublin (p. Sylwia Kuc, Zastępca Naczelnika Zespołu Szkolno-Profilaktycznego Straży Miejskiej w Lublinie).
 2. Adresaci konkursu: uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie.
 3. Cele konkursu:
  • inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych,
  • zapoznanie z problematyką bezpieczeństwa w sieci,
  • promocja pozytywnego wykorzystywania internetu, jako źródła wartościowych informacji i przestrzeni do propagowania właściwych zachowań społecznych.
 4. Warunki uczestnictwa:
  • wykonanie przez ucznia indywidualnej pracy plastycznej, propagującej bezpieczne  i respektujące normy społeczne korzystanie z Internetu,
  • umieszczenie na odwrocie pracy imienia, nazwiska oraz klasy ucznia,
  • dołączenie przez rodzica uczestnika konkursu druku zgody na wykorzystanie danych osobowych  przez Straż Miejską Miasta Lublin,
  • przekazanie wykonanej pracy wychowawcy klasy lub organizatorom konkursu z ramienia Szkoły.
 5. Technika pracy plastycznej: plakat wykonany dowolną techniką płaską, format pracy – A4.
 6. Kryteria oceny prac: stopień realizacji tematu, oryginalność, walory artystyczne, staranność.
 7. Kategorie wiekowe:
  • uczniowie klas 1-3,
  • uczniowie klas 4-6,
  • uczniowie klas 7-8.
 8. Zasady oceny prac:
  • prace będą oceniane przez organizatorów konkursu,
  • w każdej grupie wiekowej zostanie przyznane pierwsze, drugie i trzecie miejsce,
  • dla zwycięzców każdej grupy wiekowej przewidziane są nagrody rzeczowe,
  • zwycięskie prace zostaną wystawione w Szkole Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie a następnie w siedzibie Straży Miejskiej Miasta Lublin.
 9. Termin składania prac: 2 lutego 2022 r. Zmiana terminu: 08 marca 2022 r.
 10. Wyniki konkursu 7 lutego 2022 r. Zmiana terminu: 15 marca 2022 r. zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły.
 11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Serdecznie zapraszamy do udziału!