22.10.21 r. klasa 7A wraz w wychowawczynią Panią Barbarą Gilewską i Panią Aleksandrą Kozak pojechała na wycieczkę „Śladami Jana Kochanowskiego”. Uczniowie zwiedzili Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie oraz wzięli udział w Questingu sprawdzającym ich wiedzę. Następnie udali się do Zwolenia, gdzie w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego zwiedzili kaplicę Kochanowskich oraz kryptę, w której pochowany jest wielki poeta. W Centrum Regionalnym uczniowie obejrzeli zbiory sakralne, historyczne i regionalne , przekazane m.in. przez Fundację Rodziny Kochanowskich. Na zakończenie mieli również okazję poznać miejsce urodzenia poety, Sycynę, gdzie odbyli spacer po parku, w którym znajdował się dworek rodziny Kochanowskich .