Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zmianami), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie zawieszam zajęcia uczniów klas 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 8A w terminie od 5 listopada 2021 r. do 10 listopada 2021 r. . W okresie zawieszenia zajęcia wyżej wymienionych uczniów będą prowadzone zdalnie.

ks. Andrzej Zelek SAC
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie