Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zmianami), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie zawieszam w okresie od dnia  25 października 2021 r. do dnia 29 października 2021 r., zajęcia uczniów klas 1A, 4A, 6A, 7B, 8B. W okresie zawieszenia zajęcia wyżej wymienionych uczniów będą prowadzone zdalnie.

ks. Andrzej Zelek SAC
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie