W dniu 6 października odbył się Dzień skupienia klasy 7A. Po mszy świętej celebrowanej przez Księdza prefekta Rafała Machłajewskiego SAC, uczniowie spotkali się z wychowawczynią, Panią Barbarą Gilewską oraz pedagogiem szkolnym, Panią Moniką Korcz-Nieściór. W czasie zajęć warsztatowych akcentowane były znaczenie dobrej współpracy dla osiągnięcia wspólnego celu oraz umiejętność dostrzegania własnych mocnych stron. Dzień skupienia klasy 7A przebiegał w bardzo miłej i serdecznej atmosferze.