Pierwszy tydzień w naszej świetlicy to przede wszystkim czas wspominania wakacji i zapoznania uczniów z zasadami zachowania. Dzieci chętnie dzieliły się swoimi wrażeniami z wakacji, odbytych podróży, wycieczek, a opowieściom wakacyjnym nie było końca. W pierwszych dniach nowego roku szkolnego uczniowie wraz z wychowawcami ustalili zasady obowiązujące
w świetlicy i opracowali  „Kodeks Świetlicowy”. Mamy nadzieję, że wszystkie dzieci korzystające ze świetlicy będą o tych zasadach pamiętać i je przestrzegać.