Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim konkursie literacko-plastycznym Czy w XXI w. może nas czegoś nauczyć św. Wincenty Pallotti?

Głównym celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o nauce głoszonej przez św. Wincentego Pallottiego, promowanie wartości, które mu przyświecały, a także pobudzenie aktywności twórczej uczniów w zakresie literatury i plastyki, rozwijanie ich kreatywności i wyobraźni.

Honorowy patronat nad konkursem objęli:

  • Minister Edukacji i Nauki
  • Lubelski Kurator Oświaty
  • Przełożony Prowincjalny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie

Tematem prac literackich i plastycznych powinny być słowa św. Wincentego Pallottiego Odwagi! Działajmy, działajmy… Czyńmy w miarę sił naszych wszelkie dobro, nieskończenie wiele dobra!

Jednym z głównych kryteriów oceny pracy jest oryginalność ujęcia tematu i sposób jego interpretacji.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej i odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:

  • uczniowie klas 1-3
  • uczniowie klas 4-6
  • uczniowie klas 7-8

Termin rozpoczęcia konkursu: 27 września 2021 r.

Termin nadsyłania prac: do 30 listopada 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 17 grudnia 2021 r.

Uroczysta gala i podsumowanie: 21 stycznia 2022 r. (termin uzależniony od bieżącej sytuacji epidemicznej).

Prace należy przesyłać drogą elektroniczną za pomocą formularza zgłoszeniowego.
(Zakończono przyjmowanie zgłoszeń)

Zgłoszenia uczestnika do konkursu dokonuje jego rodzic/opiekun.

Więcej informacji w regulaminie konkursu – pdf

Plakat konkursu – pdf