Przedmiot Szkoła (%)Powiat (%)Województwo (%)Kraj (%)
Język polski79%66%60%59%
Matematyka71%55%46%46%
Język angielski83%66%52%54