Religia:
p. Małgorzata Górska
ks. Rafał Machłajewski SAC

Język polski:
p. Iwona Bryła
p. Agnieszka Chamera
p. Barbara Drożdż-Żytyńska

Język angielski:
p. Magdalena Eciak
p. Barbara Gilewska
p. Monika Marczuk

Język hiszpański:
p. Łukasz Malawka

Język niemiecki:
p. Małgorzata Fronczek

Historia i wiedza o społeczeństwie:
p.Milena Szucka

Edukacja dla bezpieczeństwa:
p. Ewelina Kijak

Bibliotekarz:
p. Elżbieta Wiejak

Logopeda:
p. Weronika Sałek

Pedagog:
p. Monika Korcz-Nieściór