Informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej
https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020
zostały zamieszczone najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji
do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.
W materiałach ”Do pobrania” znajdą państwo, m.in. informacje na temat
punktowania ocen na świadectwie ukończenia szkoły
oraz sposobu przeliczania wyników z egzaminów na punkty.
Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi materiałami.