Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na świecie przesyła do Państwa informacje i zalecenia:

  • Obserwować dzieci i młodzież wykazującą objawy grypopodobne w trakcie pobytu w placówkach, takie jak: gorączka, kaszel, ból gardła, ból mięśni, ból głowy, dreszcze, osłabienie, biegunka
  • Informować rodziców i opiekunów o zaobserwowanych objawach grypopodobnych celem konsultacji z lekarzem rodzinnym
  • Zapewnić higienę miejsc przebywania uczniów, w tym codzienne czyszczenie powierzchni, z którymi uczniowie mają kontakt
  • Organizować w ramach możliwości jak najwięcej pobytu uczniów na świeżym powietrzu w czasie przerw i lekcji wychowania fizycznego
  • Monitorować strony internetowe z bieżącymi informacjami – www.gis.gov.pl, www.pzh.gov.pl.