1 grudnia 2017 r. uczniowie klas IA i IB po raz kolejny uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Uniwersytet Otwarty KUL. Podczas wykładu Ucz się i baw z misiem Wową dzieci dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy o Federacji Rosyjskiej, poznały rosyjskie litery, rymowanki, piosenki i ciekawostki dotyczące Rosji. Pierwszoklasiści zapoznali się także z ustrojem naszego kraju, potrzebą istnienia prawa oraz sposobem nadawania nr PESEL. Na zakończenie uświadomili sobie potrzebę recyklingu odpadów.