Z ogromną radością dzielimy się informacją o zajęciu przez naszą uczennicę klasy 6B  drugiego miejsca w XVI Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w kategorii literackiej.

Organizatorzy w werdykcie piszą:

„Mimo szalejącej pandemii ta edycja cieszyła się rekordowo dużym powodzeniem – nadesłano ponad 1100 prac z całej Polski. Jury oceniło je w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej i multimedialnej, każdej w dwóch przedziałach wiekowych: szkoła podstawowa kl. 4-8 i szkoła ponadpodstawowa. Konkurencja była spora, prace napływały do ostatniej chwili i były tak nadzwyczajne, że mieliśmy naprawdę duży problem z wyborem zwycięzców.

Jesteśmy pod wielkim wrażeniem talentów młodych konkursowiczów, którzy wykazali się nieprzeciętnymi umiejętnościami, starannością, bogactwem i doborem słownictwa, a także oryginalnością ujęcia tematu. W przesłanych pracach można było dostrzec refleksję nad wartością życia i godnością człowieka. Podejmowane były tematy trudne, takie jak: trud i zmagania ludzi niepełnosprawnych, życie osób w podeszłym wieku oraz cierpienie nieuleczalnie chorych dzieci. Daliście nam konkretną informację o tym, co młode pokolenie myśli na tematy pro-life. Pokazaliście, że wartość ludzkiego życia jest dla Was niezwykle ważną kwestią”.

Wszystkim uczestnikom, a szczególnie Blance, serdecznie gratulujemy!