31 października 2019 r. w klasach pierwszych, drugich i trzecich było bardzo kolorowo, gdyż uczniowie przyszli do szkoły przebrani za wybranego przez siebie świętego. Stroje i przyniesione przez dzieci atrybuty niezwykle trafnie ukazywały wybrane postacie świętych. Dzieci z wielkim zapałem opowiadały o swoim świętym, wykazując się niezwykłą znajomością jego życiorysu i dokonań. Prezentacjom sylwetek świętych towarzyszyło zapoznanie z patronem każdej klasy, którego dzieci wylosowały dla swojego oddziału na początku roku szkolnego: klasa 1A i 1B – św. Hiacyntę i św. Franciszka Marto, klasa 2A – św. Stanisława Kostkę, kl. 2B – św. Dominika Savio oraz klasy 3A i 3B – św. Jana Pawła II. Ta zabawa nie tylko ubarwiła szkolne korytarze, ale także pogłębiła wiedzę na temat życia świętych, dlatego na pewno będzie kontynuowana w kolejnych latach.