22-23 listopada 2019 r. pięciu członków grupy liturgicznej wraz z ks. prefektem uczestniczyło w Warsztatach Słowa Bożego pod hasłem „Mówić nie używając słów”, które odbyły się w gościnnym Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornej. Co pomaga w modlitwie? Jak rozważać słowa Pisma Świętego? Jak czytać i mówić, aby być zrozumianym? – to tylko niektóre pytanie, na które uczestnicy warsztatów szukali odpowiedzi, prowadzeni przez ks. Michała Orzoła SAC – homilistę i dyrektora pallotyńskiej szkoły w Ożarowie Mazowieckim. Poza częścią teoretyczną był czas na sprawdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności poprzez wspólną modlitwę i odpoczynek. Chłopcy wrócili ubogaceni i pełni pozytywnych wrażeń.