W naszej szkole od października 2019 r. prowadzone są zajęci pod patronatem Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie w ramach Uniwersytetu Dziecięcego. W tym roku szkolnym zaplanowano po 10 spotkań warsztatowych z edukacji przyrodniczej i biologiczno-chemicznej. W lekcjach biorą udział chętni uczniowie z klas 2A, 2B oraz 3A. Podczas zajęć dzieci uczą się obsługi mikroskopu, budowy komórek czy szkieletu człowieka. Mają możliwość wykonywania doświadczeń biologicznych i chemicznych oraz preparatów mikroskopowych. Zgłębiają wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, biochemii, cytologii, a także botaniki i zoologii.