31 stycznia 2019 r. upłynął w naszej szkole pod hasłem bezpieczeństwa w sieci. Dwugodzinne warsztaty pod takim właśnie tytułem zostały przeprowadzone w klasach piątych i siódmych przez specjalistę w tym zakresie, pana Roberta Turskiego. Celem spotkania było uświadomienie młodzieży konieczności ochrony swojego wizerunku w sieci, ale także omówienie zjawiska cyberprzemocy i jej skutków dla ofiar oraz konsekwencji wobec sprawców. Nasi uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach: odpowiadali na zadawane przez prowadzącego pytania, zadawali wiele własnych oraz wykonywali tematyczne prace. Kontynuacją warsztatów była prelekcja skierowana do rodziców naszych uczniów. Pan Robert Turski podkreślił wagę sprawowania kontroli przez opiekunów nad dziećmi korzystającymi z internetu. Zachęcił także do towarzyszenia dziecku, które staje się młodym użytkownikiem sieci.