7 stycznia 2019 r. nasi ministranci pod przewodnictwem ks. prefekta Rafała Machłajewskiego SAC utworzyli orszak kolędowy i ze śpiewem na ustach modlili się w gronie poszczególnych klas, dyrekcji i nauczycieli, prosząc o otwartość na Boże działanie i potrzebne łaski. Nie zapomnieli również o zwyczaju zapisania na drzwiach kredą znaków C+M+B 2019, które będą nam przypominały, że Chrystus błogosławi te miejsca.