5 marca 2020 r. klasy 6-8 uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji – panią pedagog Elżbietą Konowałek oraz asp. szt. panem Karolem Wojdatem. Zaproszeni Goście poruszali tematy związane z bezpieczeństwem oraz odpowiedzialnością nieletnich wobec prawa. Apelowali o rozwagę w czasie wolnym od zajęć szkolnych, o nieuleganie namowom do wchodzenia w sytuacje ryzykowne noszące znamiona przestępstwa bądź zagrażające zdrowiu i życiu. Zwracali uwagę, że zachowania agresywne, przemocowe, nawet incydentalny kontakt z alkoholem, papierosami, e-papierosami, wagarowanie, itp. są przejawem demoralizacji i jako takie mogą być rozpatrywane przez policję i sąd rodzinny. Z kolei dręczenie, wyśmiewanie, prześladowanie rówieśników w świecie rzeczywistym i wirtualnym, przez niektórych nazywane żartem czy kawałem, często prowadzą do dramatów. Spotkanie było bardzo pouczające, przeżywane przez uczniów z powagą i zaangażowaniem.