26 marca 2018 r. gościliśmy panią sierżant sztabową Dorotę Bielecką z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Pani sierżant przedstawiła naszym uczniom zagadnienie dotyczące odpowiedzialności karnej młodzieży nieletniej, wyjaśniła różnicę między agresją a przemocą. Podkreślała także, że zawsze należy pamiętać o konsekwencjach swoich czynów. Dużo uwagi poświęciła cyberprzemocy. Uczniowie dowiedzieli się, jakie są skutki prawne wynikające z publikowania zdjęć bez zgody innych osób. Pani policjant w bardzo ciekawy sposób opowiadała o zagrożeniach, jakie niesie za sobą sieć internetowa oraz o niewłaściwych zachowaniach młodzieży i ich konsekwencjach.