Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klas pierwszych
Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie na rok szkolny 2021/2022
zostaną opublikowane
na stronie internetowej szkoły 31 marca 2021 r. o godz. 15.30
w zakładce REKRUTACJA.