Muzyka:

p. Aleksandra Kozak

Plastyka:
p. Aleksandra Stępień

Wychowanie fizyczne:
p. Anna Majerska
p. Rafał Wej