2 września 2019 r. uroczystą Mszą Świętą rozpoczęliśmy rok szkolny 2019/2020. Ksiądz dyrektor Andrzej Zelek SAC serdecznie przywitał wszystkich nauczycieli, rodziców i uczniów oraz wygłosił kazanie, w którym zachęcał całą społeczność szkolną do okazywania miłości i zrozumienia drugiemu człowiekowi. Po zakończonej Mszy Świętej uczniowie wraz z rodzicami udali się na spotkania z wychowawcami. Bardzo cieszymy się, że szeregi naszej szkoły w bieżącym roku szkolnym zasiliło aż stu dwudziestu uczniów i że wszyscy wrócili z wakacji zdrowi i pełni zapału do pracy. Wierzymy, że dzięki wspólnej pracy, a także dobrze przygotowanej bazie dydaktycznej ten rok będzie bardzo owocny i przyniesie wiele radości i sukcesów.