4 października 2019 r. był bardzo ważnym dniem dla całej społeczności Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie. Tego dnia odbyła się uroczysta Msza Święta, w czasie której przełożony prowincjalny ks. dr Zenon Hanas SAC dokonał poświęcenia sztandaru naszej szkoły podstawowej. Uroczystość swoją obecnością uświetnili także ks. rektor Artur Manelski SAC oraz księża dyrektorzy pallotyńskich szkół. Słowa homilii skierował do wszystkich zgromadzonych ks. dr Zenon Hanas SAC, który zachęcał nas do zapraszania do swoich serc i swojego życia Jezusa Chrystusa. Wśród gości nie zabrakło również przedstawicieli władz miasta Lublin, organu nadzoru pedagogicznego oraz Rady Rodziców. Mieliśmy okazję gościć dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania w Lublinie – p. Ewę Dumkiewicz-Sprawkę, dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego – p. Bożenę Ćwiek, starszą wizytator – p. Ewę Romaniuk oraz starszego specjalistę do spraw oświaty – p. Małgorzatę Radej.
W czasie Mszy Świętej uroczyste ślubowanie złożyli uczniowie z klas pierwszych, czwartej oraz siódmych i tym samym oficjalnie zostali przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie.
Po zakończonej Mszy Świętej obejrzeliśmy krótkie przedstawienie przygotowane przez Szkolny Teatr AD HOC i Szkolny Chór Pallotina. Uczniowie w barwnych słowach przedstawili nam życie naszego patrona – św. Wincentego Pallottiego oraz zaprezentowali krótkie utwory poetyckie ukazujące uroki bycia uczniem.
Wszystkim przybyłym na tę uroczystość gościom serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas i piękne słowa skierowane do naszej społeczności szkolnej.