13 grudnia 2018 r. to ważna data w historii biblioteki szkolnej, która zyskała nowych, bardzo obiecujących,  pełnoprawnych czytelników. Pierwszoklasiści pod opieką wychowawczyń i w asyście koleżanek – lektorek z klasy 5B, udali się do filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.  W gościnnych progach uczniowie obejrzeli okolicznościowy program artystyczny przygotowany przez bibliotekarkę szkolną, p. Elę Wiejak,  poznali zasady, jakie obowiązują w zaczarowanej krainie księgozbioru. Mali adepci z zapałem uczestniczyli w quizach literackich, popisując się ogromną wiedzą o bohaterach baśni i legend. Przejęci „skargami i prośbami książek” wykazali się znakomitą orientacją w sferze należytego obchodzenia się z dokumentami piśmienniczymi. W kulminacyjnym momencie programu pierwszoklasiści złożyli uroczyste przyrzeczenie, w którym wybrzmiały deklaracje o szacunku dla książek i obowiązków czytelnika, po czym zostali pasowani na użytkowników biblioteki szkolnej. Nasi nowi czytelnicy już zdążyli wykazać się wspaniałą frekwencją w bibliotece szkolnej, pokaźną ilością wypożyczonych i przeczytanych książek i nienagannym wobec nich postępowaniem. Tak trzymać!