Opłaty za obiady

Informujemy, że opłaty za obiady dokonuje się do 7 dnia każdego miesiąca na konto firmy Symfonia Smaku:

ING Bank Śląski 53 1050 1953 1000 0090 9098 3165
w tytule przelewu wpisujemy: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Opłata za obiady we wrześniu wynosi:

      • 22 dni x 8 zł = 176 zł (klasy 1-3)
      • 18 dni x 8 zł = 144 zł (klasy 4-8)

Opłata za obiady w październiku wynosi:

      • 21 dni x  8 zł = 168 zł

Opłata za obiady w listopadzie wynosi:

      • 21 dni x 8 zł = 168 zł

Opłata za obiady w grudniu wynosi:

      • 16 dni x 8 zł = 128 zł

Opłata za obiady w styczniu wynosi:

      • 17 dni x 8 zł = 136 zł

Opłata za obiady w lutym wynosi:

      • 7 dni x 8 zł = 56 zł

Opłata za obiady w marcu wynosi:

       • 23 dni x 8 zł = 184 zł

Opłata za obiady w kwietniu wynosi:

        • 18 dni x 8 zł = 144 zł

     Opłata za obiady w maju wynosi:

            • 20 dni x 8 zł = 160 zł

         Opłata za obiady w czerwcu wynosi:

                 • 18 dni x 8 zł = 144 zł

              Odpisy za obiady można zgłaszać telefonicznie w sekretariacie szkoły:
              81 533 82 05 lub 508 288 854, w godzinach od 7.30 do 8.00.