W tym roku szkolnym nagrodę od Rady Rodziców otrzymała uczennica klasy 8b – Anna Paluch, za szczególne osiągnięcia w nauce, wzorowe zachowanie, a także za godne reprezentowanie Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie, a także za pracowitość, skromność i dobre serce.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!