W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w Polsce oraz zagrożeniem zakażeniem koronawirusem, przeprowadzenie tradycyjnego Dnia Sportu w naszej szkole jest niestety niemożliwe. Z tego względu proponujemy zorganizowanie go w gronie rodzinnym. Szczegółowe informacje umieściliśmy w zakładce „Dla rodziców”.

Zachęcamy do ich realizacji i udokumentowania w formie zdjęć lub/i krótkich filmików. Prosimy o przesłanie prac do wtorku 23 czerwca na naszą skrzynkę pocztową: konkurs@sp-pallotti.pl,  byśmy mogli docenić i wyróżnić najbardziej zaangażowane Rodziny!!!

 

Propozycja l

Rodzinny Festiwal Dawnych Zabaw i Gier

 

Oto kilka propozycji, które można wykorzystać podczas zabawy:

 Zabawa „Zośka”

Gra polega na odbijaniu nogą pęczka kolorowej włóczki obciążonej ołowianą kulką. Możemy grać na dwa boiska i wtedy zadaniem zawodnika będzie przebicie „zośki” na boisko przeciwnika. Możemy stosować inne warianty.

 Zabawa „Chowany”

Jedna osoba liczy, a pozostałe w tym czasie starają się jak najlepiej schować. Po odliczeniu określonej liczby, liczący zaczyna szukać. Zadaniem osób, które się schowały, jest powrócenie do miejsca, gdzie stała osoba, która odliczała i „zaklepanie”, zanim w to miejsce powróci osoba szukająca.

 Zabawa „Wyścig pokoju”, „Kapsle”

Na podłożu gruntowym należy narysować trasę wyścigu (dwie linie równoległe oddalone od siebie o 10-15 cm). Do gry używa się kapsli, które zaopatrzone są w numery graczy. Grający kolejno pstrykają palcami swoje kapsle, tak aby jak najszybciej pokonać wyznaczoną trasę. Najpierw pstryka jeden zawodnik, potem drugi, trzeci itd., każdy ma ustaloną wcześniej liczbę pstryknięć np.: jedno, dwa, czasami trzy. Jeżeli pierwszy zawodnik zakończy wyścig, to pstrykają następni. Jeżeli kapsel wypadł poza wyznaczoną trasę, należy go postawić  w miejscu rozpoczęcia ostatniego pstryknięcia. Na zakończeniu trasy wyznacza się stadion i tam jest finisz zawodów.

 Zabawa „Gra w klasy”

Przebieg: na podłożu rysuje się „klasę” podobną do okna z ośmioma szybami. Zadanie polega na skakaniu na jednej nodze, przesuwając jakiś przedmiot, najczęściej opakowanie po paście do butów. Trzeba przesunąć ten przedmiot jedną nogą, kolejno wskakując do każdego okienka, nie podpierając się drugą nogą. W razie podparcia się lub stanięcia na narysowanej kresce, przegrywa się grę i wtedy grę zaczyna następna osoba. Gra toczy się do „skuszenia”. Na obie nogi można stanąć dopiero w piątym okienku zakreskowanym. Gdy bezbłędnie przesunie się przedmiot przez wszystkie okienka, wrzuca się go w drugie okienko i w ten sam sposób przesuwa. Następnie zaczyna się grę od trzeciego, czwartego, itd., aż do ostatniego okienka. Kto najszybciej dojdzie do ostatniego okienka, ten wygrywa.

Zabawa „Slalom z balonami”

Uczestnicy: rodzic i dziecko.

Przybory: balony i pachołki.

Ustawienie początkowe: na linii startu przed wyznaczonym slalomem.

Przebieg: uczestnicy (rodzic i dziecko) utrzymując balon między brzuchami, starają się pokonać slalomem wyznaczony pachołkami odcinek.

 Zabawa „Utrzymanie balonów”

Uczestnicy: rodzic i dziecko.

Przybory: napompowane balony w dużej ilości.

Ustawienie początkowe: rodzic z dzieckiem ustawiają się przodem do siebie w pobliżu napompowanych balonów.

Przebieg: uczestnicy starają się utrzymać jak największą liczbę balonów między sobą. Balony nie mogą dotykać ziemi.

Zabawa „Wielkie sprzątanie”

Uczestnicy: rodzic z dzieckiem.

Przybory: szufelki, kolorowe piłeczki lub inne drobne przedmioty, małe miotły, wiaderko.

Przebieg: rodzic z dzieckiem wyposażeni w miotełki i szufelki starają się zebrać wszystkie przedmioty, które są porozrzucane na określonym terenie. Przedmioty należy zbierać  do wiaderka na czas. 

 Zabawa „Gra w gumę”

Uczestnicy: rodzic z dzieckiem.

Przybory: guma zawiązana końcami.

Przebieg: zaczepiamy gumę o pachołki, a rodzic z dzieckiem wykonują określone zadania. Trudność kolejnych zadań należy dobrać odpowiednio do sprawności uczestników. Staramy się znaleźć sposób wykonania taki, aby każde dziecko i rodzic mogli wykonywać to zadanie.

  Zabawa „Łowienie rybek”

Uczestnicy: rodzic i dziecko.

Przybory: wędka, rybki, wiaderko, lina bądź inne przybory, z których można stworzyć jezioro.

Przebieg: dziecko i rodzic wyposażeni w wędki stoją nad „jeziorem” starając się wyłowić z niego jak najwięcej rybek. Zabawa kończy się wraz z wyłowieniem wszystkich rybek.

 Zabawa „Literki i słowa”

Uczestnicy: rodzic z dzieckiem.

Przybory: kawałki sznurków.

Przebieg: dzieci z rodzicami biorą kawałki sznurków i na ziemi układają z nich wyznaczone literki lub słowa. Gdy zadanie zostaje wykonane, zostaje wyznaczone kolejne.

 Zabawa „Rzuty do kwadratów”

Uczestnicy: rodzic i dziecko.

Przybory: woreczki, taśma do wyznaczenia linii kwadratu, karteczki z napisami zadań  do wykonania.

Przebieg: na podłożu wyznaczamy duży kwadrat, który dzielimy na mniejsze części. W każdym kwadraciku kładziemy karteczkę z wypisanym zadaniem, które dziecko z rodzicami powinno wykonać. Rodzina ustawia się na linii, kilka metrów od kwadratu i wykonuje rzuty. Jak woreczek wpadnie do któregoś kwadratu, to odwracamy karteczkę
i wykonujemy zapisane zadanie.

 Zabawa „Marsz z zawiązanymi oczami”

Uczestnicy: rodzic i dziecko.

Przybory: chusteczka do zawiązania oczu, pachołki i taśma do wyznaczenia toru marszu.

Przebieg: na podłożu wyznaczamy liniami tor marszu. Dziecku zawiązujemy oczy, a rodzic podpowiadając kieruje marszem dziecka od startu do mety.

 

Propozycja ll

Rodzinne ćwiczenia rekreacyjne

Celem ćwiczeń, skierowanych do rodziców z dziećmi, jest integracja rodziny we wspólnej zabawie. Ćwiczenia są tak dobierane, aby można je było wykorzystywać także w czasie wolnym w zabawie z dzieckiem. Rodzice z dziećmi wykonują ćwiczenia ukierunkowane na pozycje korekcyjne, na integrację grupy i tworzenie więzi między rodzicem i dzieckiem. Można używać prostych przyborów, takich jak: piłki, woreczki, obręcze, gazety, skakanki, szarfy i inne. Istotne jest, aby wytworzyć atmosferę dobrej zabawy. Rodzice z dziećmi mogą wykonywać różne ćwiczenia na rozłożonych stacjach, wykorzystując przybory, które tam się znajdują. Rodzic staje się współćwiczącym, zachęcającym dziecko do ćwiczeń, asekurującym. Później role się odwracają. Aktywność dziecka, chęć zabawy mogą także inspirować rodzica. Dziecko może stać się animatorem aktywności ruchowej w rodzinie. Bardzo ważna jest różnorodność, która będzie pobudzała       do ćwiczeń. Dziecko z radością uczestniczy w zajęciach, gdy poznaje coś nowego, gdy dobrze się bawi. Radość dziecka, jego szczęście, jest zachętą dla rodziców do udziału                        w zajęciach, także do podejmowania codziennej aktywności.

 

Propozycja lll

Wielopokoleniowy marsz z kijkami (Nordic Walking)

W ostatnich latach obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój form aktywności ruchowej. Niektóre są tylko chwilową modą, inne na dłużej zatrzymują uwagę odbiorców i dzięki modyfikacjom wpisują się w życie różnych grup społecznych. Jedną z takich form jest nordic walking. Ta wszechstronna aktywność ruchowa, możliwa do uprawiania w różnych grupach wiekowych, zyskała już w naszym kraju wielu zwolenników. Marsz z kijami szczególnie upodobali sobie ludzie w średnim i starszym wieku. Można powiedzieć, że dzięki tej aktywności babcie i dziadkowie są często bardziej aktywni niż ich wnuki, które stronią
od ruchu i większość czasu spędzają przy grach komputerowych i ze smartfonem. Dziadkowie stali się więc ekspertami tego sportu. Uczestniczą oni często w zawodach, rajdach, stają na podium, zdobywają medale, cieszą się swoimi sukcesami. Zapewne udziela się to pozostałym członkom rodziny, w tym wnukom. Ten właśnie fakt chcę wykorzystać przedstawiając propozycję Rodzinnego marszu nordic walking.

Propozycja lV

Rodzinny Rajd Rowerowy

Każdy rodzic lub dziadek uczył swoje dziecko lub wnuka jazdy na rowerze. Warto, aby ta umiejętność była wykorzystywana w czasie wolnym rodziny. Istnieje wiele form jej uprawiania, od krótkich wycieczek, do wielodniowych wyjazdów rodzinnych lub udziału
w rajdach organizowanych przez coraz większą liczbę klubów rowerowych. Obecnie, dzięki możliwościom wykorzystania różnorodnego sprzętu, jazda na rowerze stała się dostępna nawet dla rodzin z małymi dziećmi takimi, które same jeszcze nie potrafią jeździć na rowerze. Stosujemy wtedy specjalne wózki, które umożliwiają nawet dłuższe wędrówki. W czasie jazdy na rowerze, a szczególnie podczas wycieczek rowerowych bardzo ważne jest bezpieczeństwo. Dla grup rodzinnych wskazane jest poruszanie się po specjalnie wyznaczonych trasach rowerowych, których zarówno w miastach jak i w innych obszarach jest coraz więcej.

Oto kilka zaleceń dla grup rodzinnych:

  • przed wyjazdem należy sprawdzić stan techniczny rowerów,
  • tempo jazdy powinno być równomierne, ale dostosowane do osoby najsłabszej,
  • trasę należy dobrać taką, aby odpowiadała umiejętnościom, wytrzymałości
   i sprawności uczestników,
  • przed wyruszeniem na trasę należy ustalić miejsca poszczególnych osób w kolumnie,
  • należy poznać przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym (gdy chcemy poruszać się po drogach z ruchem samochodów),
  • jadąc rzędem, należy zachować odległości 3-5 m między uczestnikami, odległości  te zwiększamy przy zjazdach, nie należy wtedy wykonywać manewru wyprzedzania,
  • należy unikać jazdy podczas deszczu, jazda nocą jest zabroniona,
  • podczas jazdy nie wolno zdejmować rąk z kierownicy i nóg z pedałów,
  • nie wolno czepiać się innych pojazdów oraz wozić innych osób na rowerze.

Oto propozycje ćwiczeń, które mogą doskonalić technikę jazdy:

  1. Rowerzyści dobrani w pary lub większe grupy. Jazda po wyznaczonym terenie jeden za drugim z utrzymaniem odstępu około 1 m. Jedziemy za partnerem naśladując jego manewry, zachowując bezpieczeństwo. W kolejnym przejeździe zmiana prowadzącego. Możliwe do wykorzystania w grupach rodzinnych.
  2. Ustawienie w parach jeden obok drugiego. Jazda po wyznaczonym terenie, w parach, a pomiędzy jadącymi na wysokości barków umieszczamy piłkę. Staramy się tak jechać, aby wywierać nacisk na piłkę, aby nie wypadła.
  3. Zadanie trudniejsze – jeden ćwiczący trzyma w ręku kosz na przybory. Jeżdżąc
   w parze po wyznaczonym terenie jeden rowerzysta zbiera te przybory np.: woreczki
   i wkłada je do kosza trzymanego przez drugiego rowerzystę.
  4. Jedziemy w parze jeden obok drugiego. Zewnętrzne dłonie trzymamy na swojej kierownicy, a wewnętrzne na kierownicy partnera. Staramy się jechać wolno
   po wyznaczonym terenie. Podobne ćwiczenie możemy wykonać jadąc w trójkach.
  5. Pokonanie toru przeszkód, który może składać się z różnych elementów np.: slalomu między pachołkami, przejazdu przez przestrzeń pomiędzy deskami ułożonymi równolegle do siebie. Dodatkowo można przenosić drobne przedmioty z miejsca
   na miejsce.

Zachęcamy do samodzielnego wymyślania kolejnych zadań.

 

 

Propozycja V

Rodzinne Koło Fortuny

Koło fortuny – rodzic z dzieckiem wspólnie tworzy model koła fortuny (jak na poniższym rysunku lub numerując poszczególne części), który podzielony jest  na 12 części. W pola wpisujemy następujące ćwiczenia:

Należy wykonać w 10 sekund 7 przysiadów.

   1. Skacząc obunóż należy przynieść 2 przedmioty w niebieskim kolorze.
   2. Ułożyć piramidę z papieru toaletowego (minimum 5 poziomów)
   3. Należy wykonać krążenia ramion w tył (10 razy).
   4. Do dowolnej piosenki należy stworzyć układ, który rodzice/dzieci będą musiały powtórzyć.
   5. Wykonaj żonglerkę papierem toaletowym (określ liczbę powtórzeń).
   6. Napompuj rękawiczkę, poproś rodzica, aby pomógł Ci ją zawiązać. Następnie odbijajcie tak, aby nie spadła na podłogę. Komu spadnie, wykonuje         5 pajacyków.
   7. Zatańcz z rodzicami „głowa, ramiona, kolana, pięty”.
   8. Należy wykonać krążenia ramion w przód (10 razy).
   9. Rodzic i dziecko lub rodzeństwo ustawieni tyłem do siebie, trzymając się za ramiona wzniesione w bok, wykonują skłony tułowia w prawą i lewą stronę.
   10. Należy wykonać podpór przodem na przedramionach przybijając „piątkę” z rodzicem, bądź rodzeństwem.
   11. Należy wykonać krążenia bioder 10 razy w każdą stronę.

 

Podsumowanie

 Przedstawione powyżej propozycje mają za zadanie zachęcenie, przede wszystkim rodzin, do aktywnego spędzania czasu wolnego. Istotne w tych działaniach jest przede wszystkim włączenie wszystkich pokoleń w proces dbania o zdrowie oraz ich wzajemną integrację podczas tych przedsięwzięć.

Zaproponowane formy opierają się przede wszystkim na współpracy międzypokoleniowej i na wymianie doświadczeń. Angażując rodziców, dziadków do udziału w różnego rodzaju zorganizowanych zajęciach ze swoimi dziećmi czy wnukami wyznaczono również role, jakie mogą oni pełnić np.: organizatora, uczestnika czy kibica. Należy podkreślić, że wymienione modele to szansa na odrodzenie właściwych relacji w polskiej, wielopokoleniowej rodzinie.

Wachlarz przedstawionych propozycji jest szeroki, ale ich realizacja i skuteczność zależy w dużym stopniu od kreatywności i zaangażowania uczestników. Bardzo istotne
w tego typu działalności jest to, że uczestnictwo w zaproponowanych formach powinno wynikać jedynie z dobrowolnego w nich uczestnictwa, związanego nie tylko
z przestrzeganiem podstawowych norm, jakimi są np.: szacunek do osób i przedmiotów czy życzliwość, ale również z bezkonfliktową realizacją celów, jakie wynikają z szeroko pojętej kultury fizycznej (aktywność – kondycja fizyczna, zdrowie, sprawność, dobre samopoczucie).