Uczniowie klasy 2A, w nawiązaniu do omawianych na lekcji treści, odwiedzili szkolną bibliotekę. Głównym celem wizyty było przypomnienie zasad dotyczących funkcjonowania biblioteki i pracy bibliotekarza. Podczas spotkania dzieci wysłuchały informacji na temat funkcjonowania biblioteki, korzystania z jej księgozbioru oraz zasad poszanowania książek. Dowiedziały się, w jaki sposób są uporządkowane książki, które z nich można wypożyczyć, a które są księgozbiorami podręcznymi. Zaznajomiły się z regułami wypożyczania – ilością, czasem i ewentualnymi sankcjami za niedopilnowanie terminu zwrotu książki.  Podsumowaniem lekcji były zajęcia praktyczne w grupach: uzupełnianie fragmentów wierszy, wyszukiwanie autorów, ilustratorów czy tłumaczy beletrystyki. Takie zastosowanie wiedzy w praktyce bardzo się wszystkim spodobało. Na koniec uczniowie przeprowadzili wywiad z p. Elżbietą Wiejak na temat pracy bibliotekarza. Na pożegnanie dzieci otrzymały słodki poczęstunek. Zajęcia uświadomiły im, że w bibliotece można nie tylko wypożyczać książki, ale także świetnie się bawić.