13 lutego 2020 r. w godz. od 17.00 do 18.00
odbędą się konsultacje dla Rodziców.

Harmonogram:

sala nr 10 – p. S. Golec-Ścioch
sala nr 12 – p. M. Aftaruk
sala nr 14 – p. A. Baran
sala nr 20 – p. M. Tylka
sala nr 21 – p. G. Antoniak
sala nr 24 – p. E. Samborska-Popiołek
sala nr 25 – p. M. Eciak
sala nr 30 – p. B. Gilewska
sala nr 31 – p. M. Kaczorowska
sala nr 34 – p. A. Chamera
sala nr 40 – p. M. Szucka
sala nr 44 – p. B. Drożdż-Żytyńska

Konsultacje z pozostałymi nauczycielami odbywają się w pokoju nauczycielskim.

Nieobecni nauczyciele: p. E. Kijak, p. E. Wysocka