18 maja 2018 r. uczniowie klas 1A i 1B przeżywali Dzień Skupienia  w Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy. Wyjazd rozpoczął się modlitwą i radosnym śpiewem. Następnie, wszyscy w skupieniu  uczestniczyli we Mszy Świętej w bazylice Matki Bożej Kębelskiej. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem wysłuchały opowieści Księdza proboszcza, który przybliżył zebranym historię sanktuarium. Następnie odwiedziliśmy kapliczkę w Kęble. Pielgrzymi przy kapliczce podziwiali skupienie i piękny śpiew pierwszaków. W drodze powrotnej był czas na pyszny domowy obiad i modlitewne skupienie.