1 października 2019 r. uczniowie klas 2A i 2B z wychowawczyniami – p. Emilią Reszką i p. Moniką Tylką wybrali się na wycieczkę do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dzieci miały możliwość poznania wielu nowych i rzadkich odmian roślin, jakie porastają na obszarze 21 ha ogrodu. Pobyt w ogrodzie sprzyjał nawiązywaniu przez dzieci bezpośrednich kontaktów z przyrodą i podziwianiu jej piękna jesienią.