24 października 2019 r. klasa 3B pierwszy raz udała się do Filii nr 40 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Sławin. Ta bardzo nowoczesna biblioteka, już samym wyglądem wzbudziła wiele emocji i wielki zachwyt. W czasie warsztatów uczniowie rozmawiali o tym, co można robić w bibliotece. Poznali też tajemną wiedzę bibliotekarską – sposoby klasyfikowania książek i ich ułożenia na półkach. Pracując w grupach, samodzielnie układali książki w porządku alfabetycznym i klasyfikowali je tematycznie. Na koniec zajęć każdy uczestnik opuścił bibliotekę z własnoręcznie wykonaną miniksiążeczką. Na pewno jeszcze nieraz będziemy tu wracać.