17 stycznia 2019 r. gościliśmy na lekcjach religii w klasach ósmych p. Bożenę i p. Mateusza Mierników, członków Domowego Kościoła. Pan Mateusz jest ponadto liderem wspólnoty Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, dzieła założonego przez św. Wincentego Pallottiego. Małżonkowie z czteroletnim stażem, w ramach tematów o sakramentach, podzielili się z uczniami refleksjami na temat własnej drogi do małżeństwa, jej przeżywaniem, wartością czystości i obecnością Pana Boga w relacji między mężem i żoną. Dziękujemy p. Bożenie i p. Mateuszowi za wizytę w naszej szkole.