Maryja Królowa Polski– pod takim hasłem został rozstrzygnięty IX Archidiecezjalny Konkurs Poezji Maryjnej. Uczestnicy mieli napisać wiersz zgodny z podanym hasłem. Wśród 67 uczestników konkursu z Archidiecezji Lubelskiej nasi uczniowie zajęli następujące miejsca:
I miejsce w kategorii klas 7-8 zajęła Maria Pogoda (8b),
I miejsce w kategorii klas 5-6 zajęła Antonina Pogoda (6b),
wyróżnienie w kategorii klas 5-6 otrzymał Ignacy Krysa (6a).
Bardzo cieszymy się i jesteśmy dumni z wrażliwości i refleksji jaką poczynili nasi uczniowie – gratulujemy!