Harmonogram zwrotu podręczników dotowanych przez MEN:

19 czerwca (piątek) – uczniowie klas ósmych,

22 czerwca (poniedziałek) – uczniowie klas szóstych,

23 czerwca (wtorek) – uczniowie klas piątych

24 czerwca (środa) – uczniowie klas drugich i trzecich

W każdym dniu zwroty przyjmowane są w godzinach 9.00 – 15.00

UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH, CZWARTYCH I SIÓDMYCH
NIE ZWRACAJĄ PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ!

Zasady zwrotu podręczników:

    1. W celu uniknięcia grupowania się należy przestrzegać ustalonych terminów, ale istnieje możliwość jednoczesnego zwrotu podręczników rodzeństwa (obowiązuje termin najstarszego ucznia),
    2. Zgodnie z zapisami regulaminów należy oddać pełne komplety podręczników, zwracając uwagę na czystość i estetykę książek (zaleca się wyprostowanie pogiętych kartek, sklejenie ewentualnych rozdarć. Usunięcie foliowych okładek nie jest konieczne),
    3. Komplety podręczników należy zapakować w torby foliowe oraz opisać imieniem i nazwiskiem ucznia (kartka z danymi umieszczona w widocznym miejscu, najlepiej na stosie książek),
    4. Osoba dokonująca zwrotu podręczników (rodzic/opiekun ucznia lub sam uczeń) powinna być wyposażona w maseczkę zasłaniającą usta i nos oraz w rękawiczki ochronne,
    5. Zwrot podręczników należy potwierdzić podpisem (najlepiej własnym długopisem) na liście udostępnionej w portierni szkolnej,
    6. Podręczniki należy odłożyć w miejscu wskazanym przez pracownika szkoły w sali nr 3 (poziom -1). Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. O fakcie, że zwrócony podręcznik(-ki) nie nadaje się do użytku, rodzic/opiekun zostanie poinformowany mailowo przez dziennik Vulcan najpóźniej do 30 czerwca (rodzic/opiekun ucznia klasy ósmej do 23 czerwca),
    7. Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani dokonać wpłaty na konto:

Szkoła Podstawowa im. Św. Wincentego Pallottiego w Lublinie,

Warszawska 31, 20-803 Lublin

05 1240 5497 1111 0010 7535 8528

 w terminie do 3 lipca br.

(rodzice/opiekunowie uczniów klasy ósmej do 26 czerwca),

    1. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej jest rozliczenie się z biblioteką szkolną (o zaległościach zostaną poinformowani wychowawcy, którym należy przedstawić potwierdzenie wpłaty przy odbiorze świadectwa),
    2. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące zwrotu podręczników dotowanych należy kierować do nauczyciela bibliotekarza za pośrednictwem dziennika Vulcan.