17-18 grudnia 2018 r. cała społeczność szkolna uczestniczyła w rekolekcjach adwentowych odbywających się pod hasłem „Głodni Słowa”, prowadzonych przez naszego prefekta – ks. Rafała Machłajewskiego SAC. Temat rekolekcji nawiązywał nie do słów, które wypowiadamy do drugiej osoby, ale do słów kierowanych do nas przez Boga i zapewniających nas o Jego miłości. Przypomnieliśmy sobie znaczenie oczekiwania i adwentu. Przez modlitwę, dialog i doświadczenia szukaliśmy prawd, które są obecne w naszym życiu i pozwalają nam na współdziałanie z Bożą łaską. Każdy z nas miał możliwość zatrzymania się i zamyślenia nad bliskością Pana, który urodził się i tak jak my żył na ziemi oraz pozostał z nami w Eucharystii. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tych pięknych chwil.