28 lutego 2018 r. odbył się finał konkursu „Św. Wincenty Pallotti – patron mojej szkoły”. Do etapu finału zakwalifikowali się: Katarzyna Galewska z kl. 4A, Agata Skrzat z kl. 4B, Gabriela Osińska z kl. 7B, Julia Garbacz z kl. 7C, Karol Wojdanowski z kl. 7C. Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą na temat św. Wincentego Pallottiego. Poziom wiedzy był tak wysoki, że dopiero po drugiej dogrywce udało się wyłonić zwycięzcę. Pierwsze miejsce z klas czwartych zajęła Agatka Skrzat, drugie – Kasia Galewska. Z klas siódmych najlepszy okazał się Karol Wojdanowski, drugie miejsce przypadło Julii Garbacz, na trzecim zaś uplasowała się Gabriela Osińska. Nie zabrakło atrakcji dla publiczności, która miała okazję wziąć udział w quizie dotyczącym życia patrona naszej szkoły. Gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim, którzy czuwali nad przygotowaniem i przebiegiem konkursu, zwłaszcza p. Małgorzacie Górskiej i p. Sylwii Niemiec.