Terminarz eliminacji konkursów organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty
w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów szkół podstawowych

ETAP OKRĘGOWY I WOJEWÓDZKI

 Konkurs

 I etap
godz. 9.00

 II etap
godz. 9.00

 Termin ogłoszenia wyników

Udostępnianie prac
od godz. 13.00 do 18.00

 III etap
godz.10.00

 Termin ogłoszenia wyników

 Udostępnianie prac od godz. 13.00 do 18.00

fizyczny

Według harmonogramu opracowanego
w szkole. Eliminacje pierwszego etapu wszystkich konkursów rozpoczynają się o godzinie 9.00.
14.11.2019  

 

4.12.2019

po godz. 16.00

 

 

5-6.12.2019

(czwartek, piątek)

28.01.2020  

 

12.02.2020

po godz. 16.00

 

 

13-14.02.2020

(czwartek, piątek)

języka angielskiego 15.11.2019 29.01.2020

chemiczny

18.11.2019 30.01.2020

biologiczny

19.11.2019 31.01.2020

geograficzny

20.11.2019 03.02.2020

historyczny

21.11.2019 04.02.2020
polonistyczny Według harmonogramu opracowanego
w szkole. Eliminacje pierwszego etapu wszystkich konkursów rozpoczynają się o godzinie 9.00.
22.11.2019  

 

11.12.2019

po godz. 16.00

 

 

12-13.12.2019

(czwartek, piątek)

05.02.2020  

 

19.02.2020

po godz. 16.00

 

 

20-21.02.2020

(czwartek, piątek)

języka niemieckiego 25.11.2019 06.02.2020

matematyczny

26.11.2019 11.02.2020

języka hiszpańskiego

27.11.2019 10.02.2020
języka rosyjskiego 28.11.2019 07.02.2020
języka francuskiego 29.11.2019 12.02.2020

Eliminacje drugiego etapu rozpoczynają się o godzinie 9.00, a eliminacja trzeciego etapu (wojewódzkiego)
o godzinie 10.00 i trwają 90 minut po odliczeniu czynności organizacyjnych.
Uczestnik konkursu, przystępując do wszystkich eliminacji, powinien mieć przy sobie aktualną legitymację szkolną i okazać ją komisji.

Więcej informacji na temat konkursów przedmiotowych na stronie Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
www.lscdn.pl w zakładce Konkursy.