17 i 18 września 2018 r. klasy 8A i 8D przeżywały  wraz z opiekunami, księdzem Rafałem Machłajewskim SAC, panią pedagog Moniką Korcz-Nieściór i wychowawczynią panią Jadwigą Lis, Dni Skupienia, których tematem była miłość Boga i bliźniego. Młodzież brała udział w Mszach Świętych, modlitwie porannej, Koronce do Bożego Miłosierdzia, Apelu Jasnogórskim.   Zobaczenie słynącego cudami obrazu Matki Boskiej Kodeńskiej, poznanie tajemniczej historii jego przybycia na ziemi Podlasia i rozważanie „błogosławionej winy” uzdrowionego Macieja Sapiehy ubogaciło wszystkich uczestników i przyniosło niezapomniane wrażenia. Refleksje nad formami wyrażania miłości do Boga i bliźniego zrodziło też zwiedzanie Muzeum Misyjno-Ornitologicznego Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej oraz monasteru w Jabłecznej. Oprócz lekcji muzealnych, wykładów i pogadanek uczniowie mieli też rozgrywki sportowe, quiz wiedzy religijnej, zajęcia z pedagogiem i wychowawcą.