5 października 2018 r. biblioteka szkolna włączyła się w obchody Światowego Tygodnia Zwierząt, organizując akcję czytelniczą w ramach cyklu „Zawsze słuchaj starszych”. Uczennice z klasy 5B zaprezentowały młodszym koleżankom i kolegom uczęszczającym do świetlicy szkolnej adekwatną do okazji literaturę. Z entuzjazmem, który udzielił się słuchaczom, dziewczynki odczytały – z podziałem na role – fragmenty bajki „Pchła Szachrajka” J. Brzechwy oraz opowiadanie J. Grabowskiego pt. „Czarna owieczka”. Dzieci dowiedziały się, że w bibliotece czeka na nie wiele różnych nowych książek zakupionych w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.