24 stycznia 2018 r. klasa 7A zwiedzała muzeum Dworek Wincentego Pola. Należący do rodziców poety XVIII-wieczny budynek mieści w sobie wiele pamiątek: rękopisy kilku utworów, notatek oraz licznych listów, współczesne autorowi wydania dzieł, portrety, pamiątki rodzinne. Uczniowie mogli też zobaczyć prace plastyczne Juliusza Pola, wnuka poety, zbiór kart pocztowych z XIX i XX wieku, tematycznie związany z miejscami pobytów i wędrówek poety-geografa, zabytkowe XIX-wieczne meble i unikatową kolekcję polskojęzycznych globusów Ziemi XIX–XXI w. Poznanie biografii urodzonego w Lublinie wielkiego romantyka uczy miłości do ojczyzny. Choć w domu rodzinnym Wincentego Pola mówiono po niemiecku, ojciec była Niemcem, a matka Francuzką, autor „Pieśni o ziemi naszej” czuł się Polakiem. Napisał wiele dzieł podtrzymujących miłość do nieistniejącej na mapach ojczyzny, walczył w Powstaniu Listopadowym, badał Karpaty Wschodnie, Podole, Pokucie, Wołyń, Polesie, Tatry, Śląsk, Wielkopolskę, Kujawy, Pomorze Gdańskie, założył drugą w Europie katedrę geografii. Pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim stracił, gdyż… wraz ze studentami podczas wyprawy w góry ustawił krzyż i śpiewał przy nim patriotyczne pieśni.