Celem każdej myśli, każdego słowa i wszelkiego działania musi być Bóg, od którego pochodzi wszelkie dobro.