24 maja 2019 r. klasa 4B na zaproszenie Pani Sędzi Katarzyny Pszczoły wybrała się do Sądu Okręgowego w Lublinie. Uczniowie mieli okazję między innymi dowiedzieć się, jak przebiega rozprawa sądowa, jak należy się do niej przygotować, na czym polega praca sędziego, jak trzeba zachowywać się podczas rozprawy, kto zajmuje które miejsce w sali. Czwartoklasiści usłyszeli również, na czym polega odpowiedzialność karna nieletnich. Z wielkim entuzjazmem uczniowie przymierzali togi, brali udział w symulacjach rozpraw sądowych, bardzo mocno wczuwali się w role sędziów, prokuratorów, adwokatów, ławników i protokolantów. Z nieocenioną pomocą Pani Sędzi doskonale odgrywali role świadków, ofiar i oskarżonych. Nawet po opuszczeniu sądu czwartoklasiści dyskutowali o wyrokach, zeznaniach świadków i przebiegu rozpraw. Bardzo dziękujemy Pani Sędzi Katarzynie Pszczole za zaproszenie, serdeczność, wspaniałe ugoszczenie nas w murach Sądu Okręgowego, za poświęcony czas i przekazaną wiedzę.