13 grudnia 2017 r. młodzież naszej szkoły włączyła się w upamiętnienie 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Podczas tych tragicznych dni zostali zabici zwykli obywatele, działacze Solidarności, wiele osób zostało internowanych. Uczniowie naszego liceum po raz kolejny postanowili przeprowadzić rekonstrukcję tych wydarzeń. W tym celu przygotowali scenki ukazujące sposób postępowania ówczesnej milicji z członkami Solidarności. Przeprowadzili również krótkie prelekcje, w których opowiadali swoim młodszym kolegom ze szkoły podstawowej o tym, jak wyglądało życie w czasach PRL-u. Działania te przede wszystkim miały na celu upamiętnić wszystkich, którzy z powodu represji nie doczekali wolnej Polski.