W imieniu całej społeczności szkolnej składamy Państwu
gorące podziękowania za obdarzenie nas zaufaniem i przekazanie 1% podatku
na rzecz Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie.
Zebrane środki finansowe utwierdzają nas
w przekonaniu o słuszności i ważności naszych działań.
Pozyskane w ten sposób fundusze zostaną wykorzystane zgodnie ze statutowymi celami szkoły i przyczynią się do jej rozwoju.

 

Z wyrazami wdzięczności
Dyrekcja Szkoły Podstawowej
im. św. Wincentego Pallottiego
w Lublinie