Religia:
p. Małgorzata Górska
ks. Tomasz Makarewicz  SAC

Język polski:
p. Iwona Bryła
p. Agnieszka Chamera
p. Jadwiga Lis

Język angielski:
p. Barbara Gilewska
p. Katarzyna Kamienobrodzka
p. Ilona Pawlak
p. Anna Świć

Język hiszpański:
p. Monika Bazyl
p. Dominika Miłosz

Język niemiecki:
p. Jolanta Bonecka
p. Małgorzata Fronczek

Historia i wiedza o społeczeństwie:
p. Arkadiusz Maślach
p. Sylwia Niemiec

Bibliotekarz:
p. Elżbieta Wiejak

Logopeda:
p. Weronika Sałek

Psycholog:
p. Julia Stasiak