Religia:
p. Małgorzata Górska
ks. Rafał Machłajewski SAC
ks. Tomasz Mniszak SAC

Język polski:
p. Iwona Bryła
p. Barbara Drożdż-Żytyńska
p. Agnieszka Chamera
p. Jadwiga Lis

Język angielski:
p. Magdalena Eciak
p. Barbara Gilewska
p. Monika Marczuk
p. Ilona Pawlak

Język hiszpański:
p. Dominika Danielkiewicz
p. Łukasz Malawka

Język niemiecki:
p. Jolanta Bonecka
p. Małgorzata Fronczek

Historia i wiedza o społeczeństwie:
p.Milena Szucka
p. Arkadiusz Maślach

Edukacja dla bezpieczeństwa:
p. Dorota Wrona

Bibliotekarz:
p. Elżbieta Wiejak

Logopeda:
p. Weronika Sałek

Psycholog:
p. Monika Korcz-Nieściór