OGŁOSZENIE

6 czerwca 2019 r. odbędzie się spotkanie informacyjne na temat bezpieczeństwa uczniów
i konsultacje dla Rodziców.

HARMONOGRAM:

Godz. 16.30 – sala nr 10 – Spotkanie informacyjne dla Rodziców: Bezpieczna szkoła.
Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

Godz. 17.00 – 18.00 – konsultacje indywidualne:

sala nr 10 – p. M. Guz
sala nr 12 – p. M. Aftaruk
sala nr 14 – p. A. Baran
sala nr 20 – p. E. Reszka
sala nr 22 – p. B. Gilewska
sala nr 24 – p. E. Samborska-Popiołek
sala nr 25 – p. A. Ziemińska
sala nr 30 – p. I. Pawlak
sala nr 32 – p. M. Kaczorowska
sala nr 34 – p. A. Chamera
sala nr 40 – p. A. Maślach
sala nr 44 – p. J. Lis

Konsultacje z pozostałymi nauczycielami odbywają się w pokoju nauczycielskim.
W czasie konsultacji nieobecni będą:
p. M. Szucka, p. B. Drożdż-Żytyńska, ks. R. Machłajewski SAC, p. Ł. Malawka.