Muzyka:

p. Milena Lis-Rudzka

Plastyka:
p. Agata Roman

Wychowanie fizyczne:
p. Joanna Munzadi
p. Rafał Wej