Opłaty za obiady

Informujemy, że opłaty za obiady dokonuje się do 7 dnia każdego miesiąca na konto firmy Symfonia Smaku:

ING Bank Śląski 53 1050 1953 1000 0090 9098 3165
w tytule przelewu wpisujemy: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Opłata za obiady we wrześniu wynosi:

      • 20 dni x 7 zł = 140 zł (klasy 1-3)
      • 15 dni x 7 zł = 112 zł (klasy 4-8)

Opłata za obiady w październiku wynosi:

      • 22 dni x 7 zł = 154 zł

Opłata za obiady w listopadzie wynosi:

      • 19 dni x 7 zł = 133 zł

Opłata za obiady w grudniu wynosi:

      • 15 dni x 7 zł = 105 zł

Opłata za obiady w styczniu wynosi:

      • 9 dni x 7 zł = 63 zł

Opłata za obiady w lutym wynosi:

      • 17 dni x 7 zł = 119 zł

Opłata za obiady w marcu wynosi:

      • 22 dni x 7 zł = 154 zł

Odpisy za obiady można zgłaszać telefonicznie w sekretariacie szkoły:
81 533 82 05 lub 508 288 854, w godzinach od 7.30 do 8.00.